Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

  • tzv. kus za kus odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

  • místní úřad vaší obce správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
  • sběrny OEEZ
  • služba pro odvoz komunálního odpadu
  • www.remasystem.cz

Možnost ekologické likvidace baterií a akumulátorů a informace o místech sběru

  • Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť. Místo zpětného odběru najdete na www.remabattery.cz