Zákaznická podpora: +420 773 229 042 info@botacoffee.cz

  Obchodní podmínky

  Provozovatel internetového portálu

  BotaCoffee s.r.o.
  Antonína Procházky 23/24
  Brno, 62300
  Česká republika
  IČ: 02768721
  DIČ: CZ02768721
  Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82435.
  Jsme plátci DPH

  Odpovědná osoba a kontakt

  Jiří Prášek
  Antonína Procházky 23/24
  Brno, 62300
  Česká republika
  Tel.: +420 773 229 042
  e-mail: info@botacoffee.cz

  Pracovní doba

  Nepravidelná, v závislosti na přijatých objednávkách. Více informací na info@botacoffee.cz nebo na tel.: +420 773 229 042

  1) O registraci a ochraně osobních údajů

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě BotaCoffee s.r.o. Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně pro vnitřní využití prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, mimo osoby, které přímo souvisí s vyřízením objednávky (kurýrní / zásilkové služby, platební brány, spotřebitelské půjčky, platební nástroje, správa pohledávek apod.). Zde jsou osobní údaje kupujícího poskytovány pouze v rozsahu potřebném k vyřízení objednávky.
  Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy BotaCoffee s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@botacoffee.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

  Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

  2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, storno objednávky

  Objednávkou kupujícího je uzavřena kupní smlouva. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

  Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před počátkem jejího vyřizování, v případě objednání kávy před jejím upražením. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před započetím jejího vyřizování/pražením, a bude námi vyřizována/upražena, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s vyřizováním/pražením. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či u dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. Pokud je položka skladem, běžný termín dodání je 1 až 7 dní (dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena vzhledem k okolnostem, které jsou způsobeny vyšší mocí nebo nezaviněny prodávajícím).

  Storno objednávky ze strany kupujícího je možné provést bez udání důvodu před samotným začátkem vyřizování objednávky (pražením u kávy, balením do nového obalu u čaje, objednání u dodavatele). Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
  V případě storna objednávky po začátku vyřizování objednávky má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly stornováním objednávky.

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  3) Druhy dopravy

  Kurýr GLS

  • Doručení následující pracovní den v rámci ČR, do 2 pracovní dnů v rámci Slovenska.
  • Pojištění do plné výše hodnoty zboží.
  • Sledování zásilky v reálném čase.
  • Tři pokusy o doručení u balíků pro soukromé příjemce
  • Služba FlexDelivery: Příjemci si mohu vybrat z několika možností doručení
  • Více informací a kontakty na dopravce najdete zde: https://gls-group.eu/CZ/cs/sluzby-pro-prijemce

  Cena pro ČR: 79 Kč při objednávce do 1000 Kč. Zdarma při objednávce nad 1000 Kč.
  Cena pro SR: 4,3 € při objednávce do 50 €. Zdarma při objednávce nad 50 €.

  Kurýr GLS - doručení do 24 hod. s garancí vrácení ceny dopravy

  • Doručení následující pracovní den od odeslání po ČR.
   • Garantované doručení následující pracovní den po odeslání. V případě nedoručení následující pracovní den po odeslání vinou GLS vracíme plnou cenu dopravy. Pro vrácení ceny nám napište na info@botacoffee.cz
  • Pojištění do plné výše hodnoty zboží.
  • Sledování zásilky v reálném čase.
  • Tři pokusy o doručení u balíků pro soukromé příjemce
  • Služba FlexDelivery: Příjemci si mohu vybrat z několika možností doručení
  • Více informací a kontakty na dopravce najdete zde: https://gls-group.eu/CZ/cs/sluzby-pro-prijemce

  Ceník:

  Hmotnost Cena (Kč)
  Do 5 kg 99,-
  Do 15 kg 119,-
  Do 25 kg 139,-
  Do 40 kg 139,-

  Ceny jsou včetně DPH.

  Česká pošta - Balík do ruky

  Termín dodání je jeden až dva pracovní dny. Možnost online sledování zásilky. Zásilka je vždy pojištěna. 
  Dopravce Vás informujeme o doručení balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailu již v den podání. Je možno sjednat uložení na poště (7 dní) nebo opětovné doručení.
  Ceník:

  Hmotnost Cena (Kč)
  Do 2 kg 119,-
  Do 5 kg 129,-
  Do 10 kg 145,-

  Ceny jsou včetně DPH.

  Slovenská pošta

  Zdarma od 100 €
  Termín dodání je do dvou pracovních dnů. Samozřejmostí je online sledování zásilky. Zásilka je vždy pojištěna.

  Hmotnost Cena
  Do 1 kg 4,7 €
  Do 2 kg 5,5 €
  Do 5 kg 6,4 €
  Do 10 kg 7,8 €

  Ceny jsou včetně DPH.

  Úloženka (výdejní místo)

  Zdarma od 1000 Kč / 60 €.
  Termín dodání je jeden až dva pracovní dny. Samozřejmostí je online sledování zásilky.
  Až bude zásilka připravena k vyzvednutí, budete informován(/a) prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Zásilka zůstane uložena na pobočce 7 dní. Všechny zásilky jsou pojištěny. Více informací včetně rozmístění výdejních míst najdete na www.ulozenka.cz
  Cena 79 Kč pro ČR a 4,4 € pro SR. Ceny jsou včetně DPH.

  Zásilkovna (výdejní místo)

  Zdarma od 1000 Kč / 60 €.
  Termín dodání není dopravcem garantovaný a je zpravidla 1-3 pracovní dny. Samozřejmostí je online sledování zásilky. Až bude zásilka připravena k vyzvednutí, budete informován(-a) prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Zásilka zůstane uložena na pobočce 7 dní. Všechny zásilky jsou pojištěny vyjma křehkého zboží. Přeprava je v případě křehkého zboží pouze na vlastní riziko.
  Cena 79 Kč pro české pobočky a 4,4 € pro slovenské pobočky.Více informací včetně rozmístění výdejních míst najdete na www.zasilkovna.cz
  Ceny jsou včetně DPH.

  Česká pošta - Balík na poštu (výdejní místo)

  Sami si vyberte, na které poště si balík chcete vyzvednout.
  Termín dodání je jeden až dva pracovní dny. Možnost online sledování zásilky. Zásilka je vždy pojištěna. 
  Dopravce Vás informujeme o doručení balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailu již v den podání.
  Cena:

  Hmotnost Cena (Kč)
  Do 2 kg 109,-
  Do 5 kg 121,-
  Do 10 kg 135,-

  Ceny jsou včetně DPH.

  4) Záruka

  V balíku vždy najdete nákupní doklad. Pokud není přiložen záruční list, slouží jako záruční list nákupní doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

  5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky), má spotřebitel v souladu s § 1829 části 4. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (je možné použít námi zasílaný formulář). Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedeno IČ) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • kdy je kupujícím podnikatel (uvedeno IČ),
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží u kterých byl porušen hygienický obal,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

  Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží (nejlevnější možnou variantu dodání) kupujícímu a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Náklady na dodání vráceného zboží zpět prodávajícmu hradí v plné výši spotřebitel.

  7) Doručení a dodací podmínky

  Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
  Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u dopravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

  Kupující má povinnost odeslané zboží převzít. Pokud tuto povinnost poruší a prodávajícímu vznikne škola (poštovné, balné, transportní náklady související s podáním zboží apod.). Bude prodávající tuto škodu požadovat po kupujícím.

  8) Způsoby platby

  Bankovní převod

  Při výběru této možnosti obdržíte ihned po objednávce platební informace se všemi údaji k platbě.
  Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.
  Pokud chcete urychlit vyřízení vaší objednávky, pošlete nám e-mailem potvrzení o provedené platbě (pokud ji umí Vaše banka vygenerovat).

  Bankovní účet vedený v CZK (Kč) Bankovní účet vedený v EUR
  Číslo účtu: 2300571509/2010
  Variabilní symbol: číslo objednávky
  Peněžní ústav: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
  Číslo účtu: 2700687471/8330 (pro platbu ze SR v EUR)
  Číslo účtu: 2700687471/2010 (pro platbu z ČR v EUR)
  Variabilní symbol: číslo objednávky
  Peněžní ústav: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
  Mezinárodní platby:
  IBAN: CZ3720100000002300571509
  SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Mezinárodní platby:
  IBAN: CZ1120100000002700687471
  SWIFT: FIOBCZPPXXX

  Za platbu předem na náš bankovní účet neúčtujeme žádné poplatky.
  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
  Kupující je povinen objednané zboží uhradit do 14-ti kalendářních dnů od objednání (pokud se nedohodl s prodávajícím jinak).
  V případě, že kupující objednané zboží nezaplatí v řádném termínu, bude prodávající účtovat poplatky z prodlení dle nařízením vlády č. 351/2013 Sb. dle §1970 občanského zákoníku.

  Dobírka

  Zboží vám odešleme a uhradíte jej při převzetí v hotovosti nebo platební kartou (pokud tuto možnost dopravce umožňuje). Platba dobírkou je možná pouze do částky 20 000 Kč / 800 EUR.

  Do částky Cena
  5 000 Kč 39 Kč
  20 000 Kč 59 Kč
  200 € 1,9 €
  800 € 2,7 €

  Ceny jsou včetně DPH.

  Platební bránou GoPay

  Po dokončení objednávky můžete zaplatit přes platební bránu GoPay. Platba probíhá online, takže po uhrazení máme ihned informaci o zaplacení a zboží můžeme odeslat.
  V rámci platební brány GoPay můžete platbu provést pomocí platební karty i pomocí online platebních tlačítek a dalších možností.
  Platba je zdarma.
  Více informací najdete zde: https://www.gopay.com/cs 

  Twisto.cz | na fakturu se splatností 14-ti dnů

  1. Nakoupíte zboží na e-shopu
  2. Vyzkoušíte z pohodlí domova
  3. Twisto Vám pošle fakturu se splatností 14 dní

  Více o Twisto

  Nákup na splátky iplatba

  Nabízíme Vám možnost financovat své nákupy na splátky díky inovativnímu splátkovému řešení iplatba.cz.

  Proč využít nákup na splátky přes iplatbu?

  • Vyřízení nákupu na splátky je rychlé, zcela online a samozřejmě bez poplatků
  • S prvním nákupem Vám úvěrovou smlouvu doručí až do domu proškolený kurýr nebo spediční služba.
  • Další online nákupy již jednoduše zaplatíte během pár vteřin přes uživatelský účet iplatba.cz

  Výhody nákupu na splátky pomocí iplatby

  • Nulové poplatky za poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu, zasílání výpisů apod
  • Okamžitý výsledek posouzení žádosti o úvěr
  • Možnost předčasného splacení úvěru kdykoli bez sankcí či poplatků
  • Možnost dalších nákupů v rámci schváleného limitu bez podpisu nové smlouvy
  • Minimum papírování – pro vyřízení úvěru stačí platný občanský průkaz

  Jak probíhá druhý nákup s iplatbou?

  • Jako platbu za zboží zvolte „iplatba“. Po přesměrování na stránku iplatby se přihlaste na uživatelský účet v pravé části obrazovky.
  • Zvolte si výši přímé platby a délku splácení úvěru. Na základě těchto informací Vám sdělíme výši splátek, RPSN, roční úrokovou sazbu a celkovou splatnou částku.
  • Zkontrolujete aktuálnost Vašich osobních údajů a potvrdíte tlačítkem „pokračovat“.
  • Transakci potvrďte sms kódem, který obdržíte na mobilní telefon.
  • Vše je vyřízeno! Zboží je ihned expedováno na Vámi zadanou adresu v objednávce, z Vašeho úvěrového limitu je odečtena částka nákupu.

  Podmínky

  • občanství ČR
  • věk 18 a více let
  • platný občanský průkaz
  • pravidelný a trvalý zdroj příjmu
  • adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa na území ČR

  Více informací najdete zde: http://www.iplatba.cz/co-je-to-iplatba/

  Nákup na splátky iplatba zajišťuje:
  COFIDIS s.r.o. Poskytovatel půjček a úvěrů
  Bucharova 1423/6
  158 00 Praha 5
  IČ: 27179907
  DIČ: CZ27179907

  9) Bezpečnost

  Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.
  Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

  10) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Hovorné je účtováno na základě ceníku Vašeho zprostředkovatele telekomunikačních služeb.

  11) Doba po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

  Všechny akce trvají do vyprodání zásob, případně do odvolání.

  12) Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Toto ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (pokud nebyla sjednána jiná záruční doma).

  Uplatnění práva z vadného plnění je upraveno v reklamačním řádu. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  Reklamační řád

  Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

  Jak postupovat

  1. V případě zjištění závady postupujte neprodleně dle popisu níže:
  2. Zašlete e-mail na adresu info@botacoffee.cz kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu (objednávky) a popis závady (je možné použít i námi zaslaný formulář v potvrzujícím e-mailu objednávky). V nejbližší době (do 2 pracovních dnů) Vám zašleme informace o dalším postupu. Zejména adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, nebo adresu kam zákazník zboží zašle.
  3. Přeprava je hrazena stranou kupujícího (v případě oprávněné reklamace může kupující požádat o náhradu nákladů za dopravu v přiměřené výši prodávajícího).
   Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte záruční list, doklad o koupi (stačí kopii). Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho případnému dalšímu poškození.
  5. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno/vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena.
  6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny (stačí kopie), které nakupující se zbožím obdržel, tedy například prodejní doklad, záruční list a jiné.
  7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  9. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  10. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  11. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

  13) Mimosoudní řešení sporů

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  IČ:00020869
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz/cshttp://www.coi.cz

  V případě nákupu v rámci EU se může spotřebitel obrátit na platformu zřízenou Evropskou komisí na drese: http://ec.europa.e­u/consumers/odr/

  14) Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

  Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení

  • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

  Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

  Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:

  • místní úřad vaší obce
  • správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
  • sběrny OEEZ
  • služba pro odvoz komunálního odpadu
  • www.remasystem.cz

  Možnost ekologické likvidace baterií a akumulátorů a informace o místech sběru

  Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.
  Místo zpětného odběru najdete na www.remabattery.cz

  15) EET

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  16) Autorská práva

  Veškeré texty, loga, obrázky a informace jsou vlastnictvím BotaCoffee s.r.o. a nesmí být bez jeho předchozího písemného povolení použity pro jakýkoliv účel.

  Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

  Obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2017 do odvolání. Zároveň ruší veškeré předešlé obchodní podmínky.
  Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.